Μηνυμα Αναγνώστη: Αναδρομικά επιδοτήσεων

Καταρχάς ευχαριστώ για την φιλοξενία και ελπίζω στην βοήθεια σας. Έχετε την σύμφωνη γνώμη μου για οποιαδήποτε ενέργεια κάνετε ακόμα και για δημοσιοποίηση του πιο κάτω κειμένου η μέρος αυτού χρησιμοποιώντας ακόμα και προσωπικά μου στοιχεία!

Μέχρι σήμερα για την υποβολή φορολογικής δήλωσης ίσχυε και ισχύει πως για κάθε ποσό που λαμβάνει ο ……

μισθωτός και συνταξιούχος αναδρομικά από

Powered by WPeMatico