Άσκηση στην ειδικότητα της Ωτορινολαρυγγολογίας στο Γενικό Νοσοκομείο Καλαμάτας.

Σας ανακοινώνουμε ότι το “Γ Ν. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ” αναγνωρίσθηκε ως κατάλληλο να χορηγεί ένα (1) χρόνο άσκηση στην ειδικότητα της Ωτορινολαρυγγολογίας σύμφωνα με την Αριθ. Υ7α/Γ.Π.οικ.79316/19-8-2013 απόφαση που δημοσιεύθηκε στο αρ. 2169/ Β/2-9-2013.

Για την εν ……

λόγω ειδικότητα συστάθηκαν σύμφωνα με την Α3α/87685/14/29-12-2016 (ΦΕΚ2τ.Β΄/4-1-2017 ) δυο (2) θέσεις ειδικευομένων Ιατρών.

Η πλήρωση

Powered by WPeMatico