Δημοτικά Συμβούλια: Ξεκαθαρίζει το θέμα απουσιών και ανεξαρτητοποιήσεων

Δημοτικές Αρχές, κατά τη διάρκεια της θητείας τους, μετρούν «απώλειες» μελών που εκφράζονται μέσα από ανεξαρτητοποιήσεις. Αποτέλεσμα, να προκύπτουν ζητήματα αντικατάστασης ιδίως για δημοτικούς συμβούλους που στελεχώνουν ……

«νευραλγικές» θέσεις ή είναι μέλη ν.π.δ.δ ή ν.π.ι.δ. του δήμου.

Την ίδια στιγμή, σε πολλούς δήμους παρατηρείται το φαινόμενο δημοτικοί σύμβουλοι να απουσιάζουν από τις

Powered by WPeMatico