Κώστας Κόλλιας: Λάθη και παραλείψεις στον Τουριστικό οδηγό της Τριφυλίας

Θα ήθελα κατ’ αρχήν να κάνω τρείς εισαγωγικές παρατηρήσεις:
Πρώτον, ότι αυτή καθ’ εαυτή η έκδοση ενός ταξιδιωτικού οδηγού για το Δήμο Τριφυλίας είναι ένα θετικό γεγονός.
Δεύτερον, ότι εξ’ ορισμού σκοπός κάθε ταξιδιωτικού οδηγού είναι….

η προσέλκυση επισκεπτών και η ενημέρωσή τους.
Και τρίτον, ότι ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται με την κατά το δυνατόν πληρέστερη προβολή του τόπου. Με την

Powered by WPeMatico